MŠMT Znak Nového Hrádku Kostky Evropský sociální fond Sdružení Podorlicko Královehradecký kraj Operační program zaměstnanost
2015
2013
2017
2018
2019
2020

Rozvojový program MŠMT "PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 2013"


Vážení rodiče, v červnu 2013 jsme na MŠMT podali žádost o dotaci na logopedickou prevenci. Práce s vypracováním projektu se vyplatila a náš projekt „Šikovné jazýčky“, jehož cílem je zkvalitnění logopedické prevence, její rozšíření na celotřídní aktivity a na spolupráci s rodiči byl zařazen mezi úspěšné. Díky dotaci máme ve třídě nainstalovanou interaktivní tabuli a nakoupili jsme moderní obrazový materiál, který obohatí nejen rozvoj řeči, ale všechny vzdělávací oblasti. Konkrétní činnosti se tak stávají pro děti lákavější a zajímavější. MŠMT Samotná realizace projektu spočívá v praktikování všech preventivních opatření v rámci logopedické prevence - rozvoj jemné motoriky, cviky pro rozvoj motoriky mluvidel, grafomotorika, vizuomotorická koordinace, rozvíjení smyslů (optická paměť, optická pozornost, akustická paměť, pozornost a diferenciace, hmat, čich), dechová cvičení a to u všech dětí docházejících do mateřské školy. Od poloviny září 2013 je v rámci dopolední řízené činnosti ve třídě předškoláků realizován kroužek „Šikovné jazýčky“. Program je zaměřený nejen na prevenci jazykových a řečových obtíží, rozvoj komunikačních schopností a nápravu menších logopedických nedostatků, ale cíleně také na přípravu předškoláků na vstup do základní školy. Konečným výstupem projektu bude metodický materiál s příklady z praxe. Návaznost projektu v rámci logopedické prevence bude i v následujícím školním roce 2014 / 2015.

Soubor

Přístupnost, Webmaster

Copyright © 2013 - 2020 MŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena.