MŠMT Znak Nového Hrádku Kostky Evropský sociální fond Sdružení Podorlicko Královehradecký kraj Operační program zaměstnanost
2015
2013
2017
2018

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením


V letošním roce jsme vypracovali projekt v rozvojovém programu vyhlášeném MŠMT ČR Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 a byli jsme úspěšní.

MŠMT Naše mateřská škola tak získala dotaci 20 800,- Kč na nákup metodické pomůcky „Klokanův kufr“. Jedná se o komlexní metodickou pomůcku nejen pro práci s dětmi se speciálními potřebami, ale pro všechny děti předškolního věku. Její prioritou je především rozvíjení vnímání, paměti, motoriky, grafomotoriky, sluchového vnímání, řeči, základních matematických představ, vnímání času, prostoru.

Copyright © 2013 - 2018 MŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena