MŠMT Znak Nového Hrádku Kostky Evropský sociální fond Sdružení Podorlicko Královehradecký kraj Operační program zaměstnanost

O naší školce

Frymbulin

Mateřská škola v Novém Hrádku se nachází v krásném prostředí na úpatí Orlických hor. V její těsné blízkosti se tyčí hrad Frymburk, ve kterém žijí skřítci Frymbulíni. Příroda je pro nás inspirací v každodenních činnostech, zejména však při pobytu venku. Mateřská škola má dvě třídy s celkovým počtem 44 dětí, o které pečují 4 kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. V první třídě je zapsáno 22 dětí ve věku od tří do čtyř let. Ve druhé třídě je zapsáno 22 dětí ve věku od pěti do šesti let. Každá třída má svůj denní organizační řád (uspořádání dne), který je natolik flexibilní, že umožňuje reagovat na aktuální změny v potřebách dětí - poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. V rámci jednotlivých tříd jsou připravovány třídní vzdělávací programy tak, aby odpovídaly věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu práce pedagoga. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Mají možnost účastnit se společných aktivit individuálně, skupinově, frontálně v malých, středně velkých i velkých skupinách, ale i na základě svého rozhodnutí mají možnost se nabízené činnosti neúčastnit. Je respektováno soukromí dětí. Pedagogickou práci určuje Školní vzdělávací program, jehož pilířem je Rámcově vzdělávací program. Mezi speciální aktivity jsou řazeny programy pro rozvoj dechových, tělesných, rozumových a dalších schopností dětí. Patří sem program FIE (Feuersteinś Instrumental Enrichment - je to zkratka speciálního programu instrumentálního obohacování pro systematickou výuku myšlení), cvičení pilates, jóga, hra na flétnu, program logopedické prevence Šikovné jazýčky a plavecká školička.

Právní forma: příspěvková organizace ( úplata za MŠ činí 200,-Kč za 1 dítě, za 1 měsíc )

Zřizovatel: Městys Nový Hrádek ( právní subjektivita od 1.1.2003 )

Součástí příspěvkové organizace je jídelna, ve které se vaří obědy i pro děti a personál ze základní školy a občany obce, průměrně 180 obědů denně. Vedoucí jídelny: Renata Rufferová.

Přístupnost, Webmaster

Copyright © 2013 - 2022 MŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena.