MŠMT Znak Nového Hrádku Kostky Evropský sociální fond Sdružení Podorlicko Královehradecký kraj Operační program zaměstnanost
2017
2018
2019
2020
2022
2023

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

SVĚT NEKONČÍ Zapojili jsme se do celoročního projektu České obce sokolské pod záštitou MŠMT „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Celý rok budeme s dětmi objevovat svět, plnit úkoly a rozvíjet nejen pohybové dovednosti, ale celou osobnost dětí. Jednotlivé úkoly a činnosti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Ministerstvo kultury logo

„Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“

MŠMT V květnu 2017 vyhlásilo MŠMT dotační program „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“, který by měl zvýšit bezpečnost dětí ve školách. Náš projekt vypracovaný na základě této výzvy byl úspěšný a mateřská škola získala dotaci 40 000 Kč na pořízení a instalaci elektromechanického zámku. Díky tomuto zámku jsou vstupní dveře do šatny mateřské školy stále uzamčeny a personál MŠ má přehled o tom, kdo po zazvonění vstupuje.
„PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NOVÝ HRÁDEK"


Projekt „Příměstský tábor Nový Hrádek“ byl vypracován na základě výzvy na podporu Prorodinných opatření z programového rámce operačního programu Zaměstnanost, kterou vyhlásila Místní akční skupina POHODA venkova, z. s. Tento projekt pomáhá zaměstnaným rodičům zajistit péči o jejich děti v době v době letních prázdnin, kdy je uzavřena mateřská škola i základní škola a rodiče jsou v zaměstnání. Doba trvání projektu je tři roky, tzn., že i o letních prázdninách 2018 a 2019 mohou rodiče využít táborový program. Fotografie a další informace naleznete v sekci Příměstský tábor.

Tábor

Přístupnost, Webmaster

Copyright © 2013 - 2020 MŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena.