MŠMT Znak Nového Hrádku Kostky Evropský sociální fond Sdružení Podorlicko Královehradecký kraj Operační program zaměstnanost
2017
2018
2019
2020
2022
2023

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony I pro MŠ – Chůva pro dvouleté děti.


MŠMT – Řídící orgán operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

MŠMT Výzva podporuje osobně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, popřípadě chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby. Kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem.

Naše mateřská škola se do projektu zapojila v roce 2016 a z prostředků jsme uhradili chůvu k dvouletým dětem, bez které bychom je nemohli do mateřské školy přijmout. Další prostředky byly použity na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na pomůcky pro dvouleté děti.

MŠMT Dne 28. 2. 2018 byla vypsána další výzva na Šablony II., do které se mateřská škola opět zapojí, tentokrát s cílem získat školního asistenta, který bude pomáhat s dětmi, které vyžadují individuální přístup. O úspěšnosti v tomto projektu vás budeme informovat.

Přístupnost, Webmaster

Copyright © 2013 - 2020 MŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena.