MŠMT Znak Nového Hrádku Kostky Evropský sociální fond Sdružení Podorlicko Královehradecký kraj Operační program zaměstnanost
Náš den v MŠ
V MŠ nabízíme
Celoroční projekty
Projektové dny

Přibližné časové vymezení režimových aktivit


Ranní hry 6.00 - 8.00

Příchod dětí, výběr hračky podle vlastního rozhodnutí, volná hra, pomoc učitelky, pokud ji dítě potřebuje, v některé dny motivační činnosti a hry vycházející tématu týdne, na závěr úklid hraček s motivací.

Ranní cvičení 8.00 - 8.30

Přivítání, navození atmosféry, motivace říkadly, písničkou, hudbou, apod., střídavě jóga pro děti, cvičení na nářadí, posilovací cvičení, hudebně pohybové hry, hry s pravidly, apod.

Hygiena, svačina 8. 30 - 9.00

Mytí rukou, zapamatování si svého místa u stolu, u malých dětí první dny označeného jejich značkou, samostatné jedení, děti do jídla nenutíme, ale nabízíme. Samostatné odnášení nádobí, úklid.

Řízená činnost 9.00 - 9. 45

Činnosti podle tematického plánu, situační a prožitkové učení, předčtenářské, předmatematické a poznávací činnosti, výtvarné, pracovní, hudební a hudebně-pohybové, …

Pobyt venku 9. 45 - 11.15

Zdokonalujeme se v sebeobsluze při oblékání a svlékání. Navštěvujeme školní zahradu, hřiště, pole, louky a les v okolí, okolí mateřské školy. Prodlužujeme procházky a procvičujeme obratnost.

Oběd 11.15 - 12.15

V předškolní třídě samostatné prostírání příborů a talířů. Klidné stolování, přinášení si druhého jídla, docházení si pro přídavek, odnášení nádobí po sobě. Po obědě v druhé třídě čištění zubů. U malých dětí individuální pomoc učitelky v případě potřeby. Příprava na odpočinek, poslech pohádky, spaní 12.15 - 14.00 Samostatné svlékání na židličce, převlékání do pyžama, WC, hygiena, poslech pohádky na lehátku, příp. poslech tiché relaxační hudby, spánek podle potřeby cca od 13. hodin

Svačina 14.00 - 14.30

Převlékání, přinesení židliček na místo ke stolu, svačina, úklid místa po svačině, WC podle potřeby, hygiena.

Odpolední činnosti 14.30 - 16.00

Dokončování činností z celého dne, volné hry ve třídě, pohybové hry s pravidly na přání dětí, hudební hry, …, odchod domů.

Přístupnost, Webmaster

Copyright © 2013 - 2022 MŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena.